Ανακοινώσεις Συνεδρίων

Τίτλος
Ημερομηνία Διεξαγωγής
Τόπος Διεξαγωγής
Φορέας Διεξαγωγής
Επίσημη Ιστοσελίδα

"Διδακτική Φυσικών Επιστημών:
Μέθοδοι και Τεχνολογίες Μάθησης"

Απρίλιος
 7 - 9,  2006

Βόλος

Ένωση για τη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών (Ε.ΔΙ.Φ.Ε.),

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας:

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης,

Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης,

Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής

4th International Conference “Comparative Education and Teacher Training”

Μάιος
1 – 4
, 2006
Sofia Bulgaria Bulgarian Comparative Education Society

“Preparing teachers a changing context”

Μάιος
3
- 6, 2006
London UK Institute of Education, University of London and Beijing Normal University

Η Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη: έρευνα, διδακτική και εκμάθησή της

Μάιος
12 - 14,  2006
Φλώρινα Παιδαγωγική Σχολή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Eighth European Conference:

Citizens of Europe and the World

Μάιος
25 - 27,  2006
Riga, Latvia Faculty of Education and Psychology, University of Latvia

XXII CESE Conference: “Changing knowledge and education: communities, information societies and mobilities”

Ιούλιος
3 – 6
,  2006
Granada Spain Comparative Education Society in Europe (CESE)

27th International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR)

Ιούλιος
13 - 15, 2006
Ρέθυμνο STAR, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε.

26th International Congress of Applied Psychology
(ICAP 2006)

Ιούλιος
16 - 21, 2006
Αθήνα

Hellenic Psychological Society -
Association of Greek Psychologists - 
the officers of IAAP and the Presidents of the Divisions

2ο Θερινό Πανεπιστήμιο Ανοικτής και εξ
Αποστάσεως Εκπαίδευσης

Ιούλιος
16 - 23, 2006
Ρέθυμνο Επιστημονική Εταιρεία "Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής και εξ Αποστάσεως
Εκπαίδευσης" (Ε.Δ.Α.Ε.)
-
Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. -
Διδασκαλείο Δ. Ε.  Πανεπιστημίου Κρήτης -
Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου
“The European Mind: Narrative and Identity” Ιούλιος
24 – 29
,  2006
Malta International Society for the Study of European Ideas (ISSEI)
Transforming Knowledge Σεπτέμβριος
11 - 16, 2006
University of Geneva Ecer
18th Annual EAIE Conference “Quality in Internationalisation – from theory to practice” Σεπτέμβριος
13 – 16,  2006
Basel Switzerland European Association for International Education
Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση Οκτώβριος
5 - 8,  2006
  Ελληνική Ένωση Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
4ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο. Ιστορία Εκπαίδευσης: Ιστορία της Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Οκτώβριος
6 – 8,  2006
Πάτρα Πανεπιστήμιο Πατρών - Π.Τ.Δ.Ε., Εργαστήριο Ιστορικού Αρχείου Νεοελληνικής και Διεθνούς Εκπαίδευσης

H ANOΔIKH ΠOPEIA THΣ ΨYXOKOINΩNIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ:
ΠPAKTIKEΣ - ΠOΛITIKH  - EPEYNA, ΣTHN EΠOXH THΣ ΠAΓKOΣMIOΠOIHΣHΣ

Οκτώβριος
12 - 15,  2006
Αθήνα ΠAΓKOΣMIA ETAIPEIA ΨYXOKOINΩNIKHΣ AΠOKATAΣTAΣHΣ Π.Ο.Υ.
Sport and Exercise Psychology – Bridges Between Disciplines and Cultures 12th European Conference of Sport Psychology Σεπτέμβριος
4 - 9,  2007
  University of Thessaly - Greek Society of Sport Psychology - European Federation of Sport Psychology

 

 

© 2005 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Αλέξανδρος Δελμούζος"