Εκπαίδευση & Επιστήμη

   
  ΤΟΜΟΣ Ι, Τεύχος 3ο
    Απρίλιος 2006
 
   
     
     
 

Εισαγωγική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών: Εσωτερική αξιολόγηση μιας προσπάθειας

σελ. 257 - 273
  Αχιλλέας Καψάλης, Κωνσταντίνος Ραμπίδης  
 
 

Περίληψη

 

Στο άρθρο αυτό επιχειρείται η αξιολόγηση της εισαγωγικής επιμόρφωσης των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, που πραγματοποιήθηκε στο 1ο Περιφερειακό Επιμορφωτικό Κέντρο (Π.Ε.Κ.) Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-04.
Μετά από μια σύντομη ιστορική αναδρομή στο θεσμό της επιμόρφωσης  στην πατρίδα μας (με εκτενέστερη αναφορά στα ΠΕΚ), αναλύεται η αναγκαιότητα της εισαγωγικής επιμόρφωσης, παρατίθεται το οργανωτικό πλαίσιο και τα περιεχόμενα της εισαγωγικής επιμόρφωσης του ακαδημαϊκού έτους 2003-04 και παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η εκτέλεσή της. Στη συνέχεια γίνεται αξιολόγηση της συγκεκριμένης επιμόρφωσης με τη βοήθεια δυο τύπων ερωτηματολογίων. Ο ένας τύπος αφορά τους επιμορφούμενους και ο δεύτερος τους επιμορφωτές. Η επεξεργασία των δεδομένων  έγινε με βάση το στατιστικό πακέτο SPSS.
Η εν λόγω προσπάθεια φιλοδοξεί να συμβάλλει στον καλύτερο σχεδιασμό, την αρτιότερη οργάνωση και την αποτελεσματική εφαρμογή της μόνης συστηματικής επιμορφωτικής δράσης στο χώρο της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης που διεξάγεται χωρίς αναστολή ή διακοπή τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας.

 
   
 
Πλήρες Κείμενο:
| (HTML)
| (PDF)
| (ZIP)

Προβληματισμοί μεταναστευτικής πολιτικής στην Ελλάδα και στην Ευρώπη

σελ. 274 - 287
  Σουζάννα Μαρία Νικολάου, Λήδα Στεργίου  
   
 

Περίληψη

 

Η μετανάστευση έχει αναδειχτεί πλέον σε τομέα πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία καλείται να αντιμετωπίσει ζητήματα όπως η δημογραφική παρακμή, το συνταξιοδοτικό σύστημα,  η νόμιμη και παράνομη μετανάστευση κ.ά. Συχνά συνδέονται τα πραγματικά κοινωνικά προβλήματα  (π.χ. υποβάθμιση του Κράτους Πρόνοιας) με το στιγματισμό των μεταναστών προκαλώντας μια μετατόπιση της κοινής γνώμης προς ξενόφοβες θέσεις. Αυτό διαφαίνεται και στις μεταναστευτικές πολιτικές που υιοθετούνται από τα ευρωπαϊκά κράτη. Για την αποφυγή ξενοφοβικών στάσεων που στρέφονται κατά των μεταναστών και για την κοινωνική τους ένταξη είναι απαραίτητη η διακρατική συνεργασία με σκοπό τη διαμόρφωση μιας νέας ιδιότητας του πολίτη. Ο ευρωπαίος πολίτης του 21ου αι. θα πρέπει να έχει ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα που θα στηρίζονται στην αξιοπρέπεια, την ελευθερία, την ισότητα και τη δικαιοσύνη.

 
   
Πλήρες Κείμενο:
| (HTML)
| (PDF)
| (ZIP)

Αξιολόγηση ενός υπερμεσικού διαδικτυακού εργαλείου για e-learning: Μια μελέτη περίπτωσης σε δράσεις δια βίου μάθησης

σελ. 288 - 301
 

Φώτης Λαζαρίνης

 
   
 

Περίληψη

 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει ένα διαδικτυακό σύστημα υπερμέσων για τη δημιουργία και διαχείριση μαθημάτων, όπου τα μαθήματα είναι χωρισμένα σε κατηγορίες και μπορούν εύκολα να προσπελαστούν και να μελετηθούν. Η δημιουργία μαθημάτων βασίζεται σε εμπλουτισμό με πρωτογενές εκπαιδευτικό υλικό έτοιμων πρότυπων φορμών και σύνδεσής τους. Στη συνέχεια παρουσιάζει περιπτώσεις αξιοποίησης του συστήματος σε δράσεις δια βίου μάθησης και καταγράφει τα θετικά και αρνητικά στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμενους. Ο βασικός στόχος της εργασίας είναι η μέτρηση της ευχρηστίας και η καταγραφή των στοιχείων που βοηθούν στην αποδοχή συστημάτων κατασκευής Web μαθημάτων από τους εκπαιδευόμενους και τους εκπαιδευτές.
 
   
Πλήρες Κείμενο :
| (HTML)
| (PDF)
| (ZIP)

Education for Democratic Citizenship within the Multicultural Societies of Europe: A View from England

σελ. 302 - 312
 

Ioannis M. Fragkoulis

 
   
 

Περίληψη

 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να παρουσιάσει ζητήματα  αναφορικά με αυτό που αποκαλούμε «Αγωγή του Πολίτη», στην Αγγλία. Συγκριτικά με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ άλλων και η Ελλάδα, στην Αγγλία το συγκεκριμένο αντικείμενο άργησε πολύ να εισαχθεί στο αναλυτικό πρόγραμμα και επίσης η συζήτηση κράτησε περί τα είκοσι χρόνια. Η μελέτη μας χωρίζετε σε δύο κύρια μέρη: το πρώτο αφορά την ιστορική εξέλιξη της Αγγλίας ως πολυπολιτισμικής κοινωνίας και τις επιπτώσεις που έχει  αυτό το γεγονός στην ιδιότητα του πολίτη ενώ το δεύτερο μέρος εστιάζει εξολοκλήρου στα ζητήματα που αφορούν την ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα της «Αγωγής του Πολίτη».

 
   
Πλήρες Κείμενο
[Σημείωση
: στα Αγγλικά]:
| (HTML)
| (PDF)
| (ZIP)

Ο καθηγητής φυσικής αγωγής ως παράγοντας αλλαγής και καινοτομίας. Από τη θεωρία στην πράξη

σελ. 313 - 323
  Κολοβελώνης Αθανάσιος  
   
 

Περίληψη

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνήσει το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο καθηγητής φυσικής αγωγής ως παράγοντας εκπαιδευτικής αλλαγής και εισαγωγής καινοτομίας στη σχολική φυσική αγωγή. Αρχικά παρουσιάστηκαν βασικά είδη εκπαιδευτικής αλλαγής και επιχειρήθηκε μια κριτική τους προσέγγιση με κύριο στόχο να αναδειχθούν οι αδυναμίες και οι παράγοντες που συντελούν στην επιτυχή έκβασή της. Στη συνέχεια εξετάστηκε ο ρόλος που μπορεί να παίξει ο καθηγητής φυσικής αγωγής στην εκπαιδευτική αλλαγή και αναδείχθηκε η κεντρική θέση που κατέχει ο καθηγητής στη διαδικασία αυτή. Τέλος, παρουσιάστηκαν συγκεκριμένες στρατηγικές οι οποίες μπορούν να βοηθήσουν τον καθηγητή φυσικής αγωγής στην προσπάθειά του να αποτελέσει παράγοντα αλλαγής και καινοτομίας και συντελούν στην επαγγελματική του αναβάθμιση.

 
   
Πλήρες Κείμενο:
| (HTML)
| (PDF)
| (ZIP)

Βιβλιοπαρουσίαση
Δρ. Georgi Lozanov, Suggestopedia - Desuggestive teaching - A communicative method on the level of the hidden reserves of the human mind

σελ. 324 - 328 
  Σταυριάνα Σούμπαση  

Περίληψη

 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται το τελευταίο βιβλίο του καθηγητή Ψυχιατρικής και Αντιπροτασολογίας (Desuggestology), Δρ. Georgi Lozanov, το οποίο είναι αποκλειστικά δημοσιευμένο στο Διαδίκτυo (http://www.dr-lozanov.dir.bg). Η συμβολή του έγκειται, κυρίως, στην ολοκληρωμένη παρουσίαση της μακρόχρονης διεπιστημονικής ερευνητικής εργασίας του ιδίου και της Δρ. Evelyna Gateva, Ψυχοπαιδαγωγού, στον τομέα της μάθησης και της ενεργοποίησης των "αποθεματικών νοητικών δυνατοτήτων" (reserve mental abilities) μέσω της τέχνης, που είναι ελάχιστα γνωστή στη χώρα μας. Το συνεχώς αναδιαμορφούμενο προϊόν της έρευνάς τους είναι το εκπαιδευτικό σύστημα γνωστό ως Αντιπροτασοπαιδεία (Desuggestopedia), που αποσκοπεί στη θεματική εκπαίδευση και ολόπλευρη ανάπτυξη των εκπαιδευομένων με την απελευθέρωση των αποθεματικών δυνατοτήτων της προσωπικότητάς τους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αρμονική βελτιστοποίηση της μάθησης, είναι η εφαρμογή ενός μοντέλου επικοινωνίας που λαμβάνει υπόψη τη σημασία της περιφερειακής αντίληψης, των συγκινήσεων και του υποσυνειδήτου στη μάθηση. Η εκπαιδευτική αυτή πρόταση αξιολογήθηκε εξωτερικά από εμπειρογνώμονες της UNESCO και κρίθηκε πολλά υποσχόμενη στον αγώνα κατά του αναλφαβητισμού ενώ προτάθηκε η συνέχιση των ερευνών για την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων της.

   
Πλήρες Κείμενο:
| (HTML)
| (PDF)
| (ZIP)

© 2006 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Αλέξανδρος Δελμούζος"