«Εκπαίδευση & Επιστήμη»

 

Το περιοδικό «Εκπαίδευση & Επιστήμη» εκδίδεται στο διαδίκτυο από το Σύλλογο μεταπτυχιακών φοιτητών του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δ. Ε. Αθηνών και έχει ως στόχο την παροχή έγκυρης και σύγχρονης γνώσης αναφορικά με τις επιστημονικές εξελίξεις στο χώρο της εκπαίδευσης.

 

Στο περιοδικό δημοσιεύονται:

·       Ερευνητικές μελέτες από τον ευρύτερο χώρο των Παιδαγωγικών Επιστημών

·       Θεωρητικές μελέτες ευρύτερου παιδαγωγικού προβληματισμού

·       Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών στο χώρο της Εκπαίδευσης

·       Επιστημολογικές - μεθοδολογικές προσεγγίσεις

·       Άρθρα που άπτονται της ευελιξίας και της διαχείρισης της καινοτομίας της Γνώσης

 

Επίσης, με ευθύνη της συντακτικής επιτροπής, θα δημοσιεύονται:

·       Βιβλιοπαρουσιάσεις

·       Ανακοινώσεις διεξαγωγής συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων

·       Πρακτικά συνεδρίων, ημερίδων, συμποσίων

·       Παρουσιάσεις ιστοσελίδων

 

 

 

 

 

 

© 2005 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης

Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Αλέξανδρος Δελμούζος"