Εκπαίδευση & Επιστήμη

   
  ΤΟΜΟΣ Ι, Τεύχος 2ο
    Απρίλιος 2005
 
   
     
     
 

Η εικόνα του Ιουστινιανού ως θεράποντος του δικαίου στην  'Απόκρυφη `Ιστορία του Προκοπίου Καισαρείας
σελ. 118 - 130
  Κωνσταντίνος Δ. Σ. Παΐδας  
   
 

Περίληψη

 

Ο βυζαντινός ιστορικός Προκόπιος Καισαρείας αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή για τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Ιδιαίτερη θέση στο συγγραφικό έργο του Προκοπίου κατέχει η 'Απόκρυφη `Ιστορία, στην οποία επιχειρείται, με σαφώς μεροληπτική και επικριτική διάθεση, μία συνολική αποτίμηση του ήθους και της πολιτείας του διασημότερου αυτοκράτορος του Βυζαντίου. Στην παρούσα μελέτη αποδεικνύεται ότι κύριος στόχος του αφηρημένου συγγραφέα της 'Απόκρυφης `Ιστορίας είναι το να αμαυρώσει την εικόνα του Ιουστινιανού ως θεράποντος του δικαίου και -δεδομένου ότι στην πολιτική σκέψη του homo byzantinus η δικαιοσύνη συνιστά μία από τις σημαντικότερες αρετές του ιδανικού ηγεμόνος- να οδηγήσει τον αποδέκτη της αφήγησής του στο συμπέρασμα ότι ο εν λόγω αυτοκράτωρ συνιστά πρότυπο τυράννου.

 
   
Πλήρες Κείμενο:
[Σημείωση: το κείμενο χρησιμοποιεί ειδικούς χαρακτήρες, τους οποίους μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ]
| (HTML)
| (PDF)
| (ZIP)

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΣΗ: Ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στην ανάλυση πολιτικών κατάρτισης, με αφορμή την περίπτωση του project Leonardo

σελ. 131 - 146
  Μαριάννα Μπαρτζάκλη, Νίκος Παπαδάκης  
   
 

Περίληψη

 

H «μεταβιομηχανική» συγκρότηση των Δυτικών Κοινωνιών δεν επαναπροσδιορίζει μόνο τη σχέση Συλλογικού- Ιδιωτικού. Ενδεχομένως αναπροσδιορίζει τις πολιτικές που κατεξοχήν αφορούν αυτή τη σχέση, μέσα και από την θεσμική και πολιτική ενίσχυση των τάσεων εξατομίκευσης και Πολιτικών Κατάρτισης. Με το παρόν άρθρο επιχειρείται η συγκρότηση ενός θεωρητικού προβληματισμού αναφορικά με τα προαναφερθέντα και τα όρια του ρόλου της κατάρτισης στην υπόθεση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

 
   
Πλήρες Κείμενο:
| (PDF)
| (ZIP)

Μύθος ή πραγματικότητα η διαφορετική επίδοση των δύο φύλων στην επίλυση αριθμητικών προβλημάτων και σε δραστηριότητες που απαιτούν χωρική σκέψη;

σελ. 147 - 168
  Ελένη Χανιώτη  
 
   
 

Περίληψη

 

Το παρόν άρθρο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης έρευνας η οποία εξέταζε τις διαφορές των δύο φύλων σε όλους τους τομείς των μαθηματικών του δημοτικού σχολείου. Ειδικότερα, γίνεται διαπραγμάτευση δύο πολύ σημαντικών ενοτήτων των μαθηματικών: της επίλυσης προβλήματος και των δραστηριοτήτων χωρικής σκέψης. Η ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας φανερώνει ότι στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση τα αγόρια τείνουν να έχουν καλύτερη επίδοση από τα κορίτσια στην επίλυση λεκτικών προβλημάτων και σε ασκήσεις που απαιτούν ''χωρική ικανότητα''. 
Στην έρευνα που πραγματοποιήθηκε συμμετείχαν 179 μαθητές της Στ΄ και Ε΄ τάξης από Δημοτικά Σχολεία του Ν. Έβρου.  Στους μαθητές δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο – τεστ με 23 ερωτήσεις που αποσκοπούσαν στη διερεύνηση βασικών γνώσεων των μαθηματικών και της στάσης τους απέναντι στα μαθηματικά. Βέβαια, εδώ παρουσιάζεται μόνο ό,τι αφορά την επίδοση των δύο φύλων σε σχέση με την επίλυση του αριθμητικού προβλήματος και ασκήσεων χωρικής σκέψης. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι η επίδοση των δύο φύλων διέφερε στις ερωτήσεις που αφορούσαν την επίλυση προβλημάτων (κατά κανόνα υπέρ των αγοριών) και τον προσανατολισμό στο χώρο (υπέρ των κοριτσιών).

 
   
 
Πλήρες Κείμενο:
| (PDF)
| (ZIP)

Αξιολόγηση της Εκπαίδευσης των Κωφών από Κοινότητες Κωφών της Ευρώπης: Μια Διακρατική Συγκριτική Μελέτη

σελ. 169 - 196
  Βασίλης Κουρμπέτης, 'Αννα Αδαμοπούλου, Σπύρος Φερεντίνος  
   
 

Περίληψη

 

Οι ακούοντες και οι κωφοί αντιμετωπίζουν τη συμμετοχή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι με πολύ διαφορετικό τρόπο. Οι ακούοντες τείνουν να σχεδιάζουν και να εφαρμόζουν πρακτικές για τους κωφούς χωρίς τη συμμετοχή των τελευταίων. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση και περιθωριοποίηση της κοινότητας των κωφών γενικότερα.Η έρευνα έγινε με δομημένες συνεντεύξεις σε 123 κωφούς  (60 γυναίκες και 63 άνδρες) ενήλικες (18- 65), από όλη την επικράτεια του Βελγίου (32), της Δανίας (27), της Ελλάδας (44) και της Ισπανίας (20). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, οι Κωφοί  εκφράζουν την ανάγκη για βελτίωση των σχολείων τους και προτείνουν λύσεις στα σημερινά προβλήματα. Τα αποτελέσματα θα συμβάλουν στην αναβάθμιση των εκπαιδευτικών πρακτικών όπως επίσης θα ενδυναμώσουν τις κοινότητες των Κωφών και των ακουόντων.

 
   
Πλήρες Κείμενο:
| (PDF)
| (ZIP)

Microsoft Windows: The evolution of a revolutionary product
σελ. 197 - 205
  Lykourgos G. Zacharogeorgas  
   
 

Περίληψη

 
Στη μελέτη αυτή διερευνάται η ιστορική εξέλιξη του λειτουργικού συστήματος Microsoft Windows (M.W) εξετάζοντας την προέλευσή του, περιγράφοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των σπουδαιότερων εκδόσεών του, αναζητώντας τους λόγους αντικατάστασης κάθε καινούργιας έκδοσης και αναδεικνύοντας τις τάσεις για την μελλοντική εξέλιξη αυτού του «επαναστατικού» προϊόντος. Η μελέτη στοχεύει κυρίως στο να βοηθήσει τον αναγνώστη να κατανοήσει τους παράγοντες που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την εξέλιξη των Μ.W., βελτιώνοντας έτσι τη γνώση και κατανόησή του για τη λειτουργία των σύγχρονων συστημάτων, και βοηθώντας τον να συνειδητοποιήσει ότι ένα λειτουργικό σύστημα σαν το Microsoft Windows ποτέ δεν θα πάψει να βελτιώνεται,  να  εξελίσσεται και να μας εκπλήσσει.
 
   
Πλήρες Κείμενο
[Σημείωση
: στα Αγγλικά]:
| (PDF)
| (ZIP)

Ο Λαϊκισμός ως Κατασκευαστικό Στοιχείο της Δημοκρατίας

σελ. 206 - 218
  Νικόλαος Κοιλάκος  
   
 

Περίληψη

 
Κάθε σύγχρονη Δημοκρατία κινούμενη μεταξύ πολιτικών πίστης και πολιτικών πραγματισμού αποτελεί πεδίο ανάπτυξης λαϊκισμών. Επειδή όμως οι δημοκρατικές αξίες και η συνθετότητα των σχέσεων την οποία συμπαρασύρουν δεν ταυτίζονται με την ευκολία των λαϊκιστικών εκδηλώσεων, η αρνητική θεώρηση των επικριτών του κατεστημένου εκφράζει περισσότερο ένα ασαφές πολιτικό περίγραμμα. Οι λαϊκισμοί,  παραμένοντας εντός δημοκρατικής περιμέτρου, εμφανίζονται είτε με την μορφή πολιτικών κόμματων ως Λαϊκισμοί Διαφύλαξης Ταυτότητας είτε ως Λαϊκισμοί Διάθεσης τους οποίους υπηρετούν συγκυριακά σχεδόν όλοι οι πολιτικοί ηγέτες των σύγχρονων ευρωπαϊκών χωρών.
 
   
Πλήρες Κείμενο:
| (PDF)
| (ZIP)

Οι Ιδέες των μαθητών για τα Σύννεφα

σελ. 219 - 247
  Στυλιανή Ξανθή  
   
 

Περίληψη

 

Η παρούσα έρευνα υποστηρίζει ότι η φάση της αναδόμησης των ιδεών των μαθητών είναι σημαντική στη διδακτική διαδικασία, γιατί οι μαθητές ενθαρρύνονται να ελέγξουν τις ιδέες τους, να αναπτύξουν ιδέες ή να αντικαταστήσουν τις προϋπάρχουσες με άλλες. Με τη χρήση ερωτηματολογίου εντοπίζεται αν τα παιδιά κατασκευάζουν μια διαισθητική αντίληψη του κόσμου και ερευνάται η αλλαγή αυτής της αντίληψης με τη διδασκαλία της θεωρίας του σχηματισμού του σύννεφου, όπως εκτιμάται σε σαράντα εφτά μαθητές Έκτης Δημοτικού. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προτείνονται μαθησιακά έργα που θεωρούνται σημαντικά ώστε να προκαλέσουν εννοιολογική αλλαγή στις προϋπάρχουσες ιδέες των μαθητών για το «ΣΥΝΝΕΦΟ».

 
   
Πλήρες Κείμενο:
| (PDF)
| (ZIP)

Βιβλιοπαρουσίαση
Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης, Παιδαγωγική της λογοτεχνίας

σελ. 248 - 250
  Χαρίκλεια Α. Γαλανοπούλου  

Περίληψη

 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζουμε το ρόλο της αυτομόρφωσης και τη σημασία της παιδαγωγικής διάστασης της λογοτεχνίας, όπως την αναλύει ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών Κωνσταντίνος Δ. Μαλαφάντης σε έντεκα αυτοτελή μελετήματα, που υπάρχουν στο βιβλίο του με τίτλο «Παιδαγωγική της λογοτεχνίας».
   
Πλήρες Κείμενο:
| (PDF)
| (ZIP)

© 2005 Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
Σύλλογος Μεταπτυχιακών Φοιτητών "Αλέξανδρος Δελμούζος"