Περιεχόμενα

 

Η προβληματική του Συνεδρίου, από τον Πρόεδρο της Οργανωτικής Επιτροπής, καθηγητή 
Θεόδωρο Εξαρχάκο

 

11

Προσφώνηση από τον πρόεδρο της τοπικής Οργανωτικής Επιτροπής
Καθηγητή
Μιχάλη Ανούση

 

15

Προσφώνηση από τον πρόεδρο του Πνευματικού Ιδρύματος Σάμου «Νικόλαος Δημητρίου»
Τηλαύγη Δημητρίου

 

17

Θεόδωρος Εξαρχάκος

«Αστρονομικές αναζητήσεις και αστρονομικά δεδομένα από τους αρχαίους πολιτισμούς μέχρι τη σύγχρονη εποχή»

 

19

Κων/νος Γαβρόγλου
Δημήτρης Διαλέτης
Ιωάννης Χριστιανίδης

 

Αντιλήψεις για την κίνηση της Γης στην Αρχαία Ελληνική Αστρονομία

49

Μενέλαος Γκίβαλος 

Η προ-κατάθεση επιστημονικού παραδείγματος από τον Αρίσταρχο τον Σάμιο

 

87

Χρήστος Στατεράς 

Αρίσταρχος ο Σάμιος και η ηλιοκεντρική του θεωρία

 

99

Δημήτρης Κοντογιάννης
Ευάγγελος Ντζιαχρήστος

Η πρώτη λατινική μετάφραση του βιβλίου: «Περί μεγεθών και αποστάσεων …» του Αρίσταρχου και ο Γεώργιος Βάλλας

 

113

Γεώργιος  Μπαραλής

Το Αστρονομικό έργο του Ηρακλείδη του Ποντικού και οι Επιδράσεις του στον Αρίσταρχο τον Σάμιο

 

123

Γεώργιος Καλκάνης

Από τον ΑρίστΑρχο των Φωτονίων στην ΑστροΝομία των Νετρίνων

 

137

Χαράλαμπος Μπαμπούνης

«Αναγκαίαι προς τον ανθρώπινον βίον αι από των φωστήρων σημειώσεις. . . » Στοιχεία αστρονομίας και αστρολογίας κατά τους μέσους χρόνους.

 

147

Παναγιώτης Δημητριάδης
Κυριακή Δημητριάδη

Από το γεωκεντρικό σύστημα του Αριστοτέλη στο ηλιοκεντρικό του Αρίσταρχου, στο ομογενές σύμπαν των σύγχρονων θεωριών

 

159

Ευάγγελος Μώκος 

Η αστρονομία στην αρχαία Ελλάδα πριν από τον Αρίσταρχο

 

169

Ευθύμιος Νικολαΐδης 

Ελληνική αστρονομία και Χριστιανική κοσμολογία

 

179

Κωνσταντίνος Σκορδούλης

Ο Αρίσταρχος στο έργο του T.S. Kuhn

 

191

Κρυσταλλία Χαλκιά

Το πέρασμα από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα: Η παράλληλη πορεία επιστήμης και μεταφυσικής

 

201

Πλ. Ψωμιάδης
Κων. Ταμπάκης
Κρυσταλλία Χαλκιά
Κων. Σκορδούλης

 

Βυζαντινή Aστρονομία: Συνθέσεις και Υπερβάσεις

213

Αθηνά Τσακογέωργα
Κρυσταλλία Χαλκιά
Κων. Σκορδούλης

 

Η παρουσία του Αρίσταρχου στο διαδίκτυο

223

Ιωάννης Αραχωβίτης

Αρίσταρχος ο Σάμιος: «…τάν δέ γάν περιφέρεσθαι περί τόν άλιον κατά κύκλου περιφέρειαν…» και όχι μόνον.

 

235

Ευάγγελος Ντζιαχρήστος
Δημήτρης Κοντογιάννης

 

Τα Μαθηματικά στο έργο του Αρίσταρχου

245

Svetoslav Jordanov Bilchev

“The “aha” triangle”: Arystarh from Samos, Hyparh from hykkeya, Arystarh from Moscow

 

255

Γεώργιος Δημάκος
Μιχάλης Χρυσοβέργης

Η Αρχαία Ελληνική Αστρονομία και η ανάπτυξη των Κωνικών Τομών

 

267

Αντώνης Πινότσης

Η εξέλιξη των κοσμολογικών ιδεών και μαθηματικών μοντέλων στην αρχαία Ελλάδα

 

279

Μαρία Πρωτόπαπα–Μαρνέλη

«Κλεάνθους, προς Αρίσταρχον»  (Διογένους Λαέρτιου, Βίοι VII, 174)

 

309

Γιάννης Παπαδάτος

Κοσμοθεωρητικά και ιδεολογικά αίτια αγνόησης του πρωτοποριακού έργου του Αρίσταρχου του Σάμιου μέχρι την Ευρωπαϊκή Αναγέννηση

 

321


Πρόσθετα έγγραφα: